ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ!
ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ!ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
« Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου
πνεύμα αργολογίας
μη μοι δως ».« Πρέπει να αποφεύγομε
την αργολογία, την πολυλογία,
διότι απ’ αυτήν γεννιέται
η κακολογία, η κατάκρισι, η αφροσύνη,
η διαβολή, η συκοφαντία, η φιλονικεία,
και άλλες ψυχοφθόρες κακίες ».

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.© Copyright 2011 Prosys.gr