ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ!
ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ!ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ«Ο φόβος του Θεού
είναι «άγιος φόβος», θείος και ιερός.
Είναι «φυλακτήριον ψυχής»,
είναι «κυβερνήτης ψυχής»,
είναι «παιδευτήριον ψυχής».
Όποιος έχει φόβον Θεού
δεν μένει αδιάφορος
στο πρώτο και μέγα θέμα
της σωτηρίας του
και πάντοτε ευρίσκεται
σε κατάσταση εγρηγόρσεως.
Δίχως φόβο Θεού,
ο άνθρωπος εύκολα πέφτει στις πλεκτάνες του διαβόλου».

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος© Copyright 2011 Prosys.gr