ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ!
ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ!ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
« Θα πρέπει το ίδιο ενδιαφέρον να έχομε
και για την αγάπη στην αρετή
αλλά και για το μίσος
προς την αμαρτία ».

Μ. Βασίλειος© Copyright 2011 Prosys.gr